Bonus bankiers Europees aanpakken

Het kabinet moet zich inspannen om in Europees verband de bonussen in de bancaire sector te beteugelen. Dat wil de Tweede Kamer, die dinsdag een aantal moties aannam die het kabinet daartoe verplichten.

De Kamer wil dat de bonussen die worden uitgekeerd niet hoger zijn dan twintig procent van het vaste salaris van bankiers. In het regeerakkoord is dit al afgesproken, maar het moet ook in Europese wetgeving worden vastgelegd.

Ook wil de Kamer dat banken in de Europese Unie geen dividenden en bonussen aan werknemers uitdelen zolang deze instellingen staatssteun krijgen. Ook mogen van de Kamer geen bonussen meer worden uitgedeeld als banken zich niet aan de gestelde kapitaaleisen houden.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?