Boeren zijn netto-energieleverancier

Boeren zijn netto-energieleverancier. |beeld Novum Gratis Nieuws
Boeren zijn netto-energieleverancier. |beeld Novum

De Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven produceren sinds 2007 meer energie dan ze verbruiken. Dat staat in een woensdag verschenen rapport van Agentschap NL en Wageningen Universiteit.

De gehele agrarische sector produceert 44 procent van alle duurzame energie die in Nederland verbruikt wordt, staat in het onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw. Zo produceren glastuinbouwers energie via warmtekrachtkoppeling. Andere boerenbedrijven wekken energie op via windmolens en biomassa. Bij de bewering dat ruim de helft van de energie die boerenbedrijven zelf verbruiken, afkomstig is van hernieuwbare bronnen is wel een kanttekening te plaatsen. Glastuinbouwers zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat die een andere definitie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?