Bijstand weigerwerklozen gestaakt

De gemeente Den Haag heeft de uitkeringen van 32 bijstandsgerechtigden die aan het werk zouden gaan in kassen in het Westland stopgezet. Nog eens negentien uitkeringstrekkers is een korting van dertig procent opgelegd. De bestrafte werklozen kwamen onder meer zonder kennisgeving niet opdagen of weigerden deel te nemen aan het project, meldt de gemeente Den Haag.

Aan het project om werklozen in kassen in het Westland te laten werken doen verschillende gemeenten mee. Volgens Den Haag hebben alle gemeenten sinds de start van het project 170 maatregelen opgelegd aan uitkeringstrekkers. De gemeente Den Haag meldt verder dat 178 uitkeringen zijn stopgezet. Dat kwam onder meer omdat de uitkeringsgerechtigden zelf werk hebben gevonden. Anderen gaven, zonder reden op te geven, aan geen bijstand meer te willen ontvangen. Het project, waarmee Den Haag in maart aan de slag ging, is vooralsnog geen doorslaand succes, erkent de gemeente. Tot nog toe he …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?