Bijbel uitgelegd met online filmpjes

De bijbel is met online filmpjes hapklaar gemaakt voor internetgebruikers. Omroep IKON heeft de site bijbelmovies.nl gelanceerd met daarop een filmische samenvatting van de bijbelboeken.

De korte filmpjes of bijbelmovies moeten de essentie van het christelijke boekwerk in minder dan een halfuur overbrengen. De IKON wil de honderden paginas van het oude en het nieuwe testament zo toegankelijker maken. De bijbel is, zo vreest de omroep, soms te dik of ingewikkeld voor mensen om in te lezen.

Op de site moeten 36 filmpjes komen te staan die vertellen over de 66 bijbelboeken. Elke dag wordt een nieuw filmpje toegevoegd. Dinsdag stonden vier filmpjes online. De video over Genesis, het verhaal over de schepping van wereld en mensheid, duurt met 51 seconden het langst.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?