Bewindslieden onderwijs zoeken draagvlak

DEN HAAG - Een gebrek aan draagvlak in de samenleving en in het parlement dwong minister Marja van Bijsterveldt en staatssecretaris Halbe Zijlstra om de twee belangrijke bezuinigingen op hun begroting later in te voeren.
,,Regeren is vooruitzien. Dan is het logisch om een beweging te maken om zo in beide Kamers breed draagvlak te creëren’’, zegt VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra in een reactie. Ook CDA-minister Van Bijsterveldt moest tijdens een demonstratie in februari in Nieuwegein constateren dat er te weinig draagvlak was in het veld. ,,We zagen dat er geen zekerheid is dat er in juni een meerderheid is voor onze maatregelen in de Eerste Kamer. Met deze maatregel sluiten we aan op geluiden in de Kamer’’, aldus Zijlstra. De wijziging werd mogelijk toen de ,,plussen en minnen’’ op de onderwijsb …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?