Betuweroute maakt te veel lawaai

Omwonenden langs de Betuweroute vinden dat de goederenlijn te veel geluidsoverlast veroorzaakt. Ze eisen dat Prorail maatregelen neemt en willen bijvoorbeeld dat er meer en hogere geluidsschermen komen. Ook willen ze dat er beter materieel wordt ingezet, meldt de NOS zaterdag.

Volgens de omwonenden worden veel stokoude wagons gebruikt die onnodig veel geluid maken. Ze denken dat veel geluidswinst kan worden behaald door eisen te stellen aan het materieel. Prorail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zeggen op basis van metingen dat de overlast onder de norm blijft. De omwonenden wantrouwen die gegevens, omdat volgens hen wordt uitgegaan van een gemiddeld geluid. Het geluid loopt op piekmomenten echter op tot het niveau van een rockconcert, zeggen zij. De in 2007 geopende Betuweroute is een 120 kilometer lange spoorverbinding voor goederenvervoe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?