Begrotingsproblematiek Aruba groot

De begrotingsproblematiek op Aruba is groot. Dat blijkt uit de resultaten van de 'quickscan' naar de begroting van het Caribische eiland, die minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) maandagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Om weer terug te keren naar acceptabele normen is op korte termijn een overtuigend maatregelenpakket noodzakelijk om de tekort- en schuldpositie weer terug te brengen naar houdbare niveaus, schrijft Plasterk. Ook is de begroting niet volledig en op onderdelen achterhaald en is het financieel beheer niet op orde. Verder bestaan er geen degelijke meerjarenramingen. Het onderzoek bevestigt het standpunt van de rijksministerraad over de de begroting van Aruba. De Arubaanse regering moet daarom met grote urgentie maatregelen nemen om de financiële situatie van het land te verbeteren, aldus …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?