Begrotingsgat noopt gemeenten tot bezuinigen

Door de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet krijgen gemeenten de komende jaren te maken met een gat in hun begroting van 6,1 miljard euro. Zij moeten echter een sluitende begroting presenteren en zullen daarom fors gaan snijden in hun voorzieningen. Dat stelt het Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo) dinsdag.

Een prognose op basis van het nu bekende overheidsbeleid levert gemeenten een tekort op van 2,7 miljard euro op jaarbasis. De kortingen op taken als jeugdzorg en de AWBZ, die per 2014 worden overgeheveld naar gemeenten, zijn goed voor 2,9 miljard. De voorgenomen aanvullende bezuinigingen van het kabinet zorgen voor een gemeentelijk tekort van nog eens een half miljard. Waar het kabinet een aanzienlijk deel van het tekort kan compenseren met lastenverzwaringen, geldt voor gemeenten vooral dat ze hun uitgaven moeten beperken. Gemeenten heffen slechts 3,4 procent van alle belastingen, dus …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?