Batavia Stad mag uitbreiden van college

Batavia Stad wordt uitgebreid met zo'n 43 winkels en horecagelegenheden. In totaal mag het outletdorp in Lelystad ruim achtduizend vierkante meter aan bebouwing toevoegen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Lelystad deze week besloten. Het project moet 250 nieuwe banen opleveren en jaarlijks 125 duizend extra bezoekers trekken.

Omwonenden uit de nabijgelegen wijk Boeier vreesden voor meer parkeer- en verkeersoverlast. Zij dienden daarom een zienswijze in tegen het bestemmingsplan. Onderzoek toonde vervolgens aan dat uitbreiding niet tot overlast leidt, omdat er voldoende extra parkeerplaatsen bijkomen. Wel gaat de gemeente de situatie in de wijk in de gaten houden om te kijken of er eventueel aanvullende maatregelen moeten worden genomen. De uitbreiding wordt in drie fasen gerealiseerd. In het najaar moeten de eerste elf nieuwe winkels openen. Het bestemmingsplan wordt nu eerst nog ter goedkeuring voorgelegd a …
Dit is 56% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?