Bankentoezicht DNB in openbaarheid

De geheimhouding van bankentoezicht door De Nederlandsche Bank komt mogelijk in gevaar. Volgens de rechter had de DSB Bank moeten vermelden dat de bank onder verscherpt toezicht stond. Dat blijkt uit uitspraken in rechtszaken tussen de curatoren van DSB en houders van achtergestelde deposito's.

Banken mogen niet laten weten dat ze onder verscherpt toezicht staan, omdat dit het vertrouwen in de bank kan schaden. Toch vindt de rechter dat DSB consumenten had moeten vertellen dat het risico dat ze liepen door een achtergesteld deposito te nemen, groter was omdat de bank onder verscherpt toezicht stond. De bank had er ook voor kunnen kiezen de achtergestelde depositos niet meer aan te bieden, vindt de rechter. Indien DSB Bank meende dat het haar niet mogelijk was te melden dat zij onder verhoogd toezicht stond omdat daarmee het noodzakelijke vertrouwen in de bank ondergraven zou …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?