Asscher overweegt gezinstop

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) is bereid om de mogelijkheid te onderzoeken om een 'gezinstop' te houden. CDA-Kamerlid Pieter Heerma kwam woensdag met het voorstel om een top te organiseren waarbij alle aspecten rond gezinnen aan bod komen. Asscher staat daar niet afkeurend tegenover, maar wil eerst het sociaal akkoord afwachten.

Heerma verwees naar Duitsland, waar de regering al een gezinstop heeft gehouden. Daar stonden zaken centraal als het combineren van werk en gezin en fiscale maatregelen voor gezinnen. Ik ga me erin verdiepen, beloofde Asscher.

Asscher zegde in het debat over de inkomens van gezinnen met kinderen toe dat hij de samenhang in kaart gaat brengen tussen de maatregelen die het kabinet neemt op het gebied van arbeid en zorg en de situatie van gezinnen. Hij wil met name inzichtelijk maken in hoeverre het kabinetsbeleid het voor ouders mogelijk of onmogelijk maakt om te werken.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?