Asscher: nieuwe wet grote stap voor gewone man

De nieuwe Wet werk en zekerheid is 'een kleine stap voor de macro-econoom, maar een grote stap voor de gewone mensen'. Dat zei minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) in zijn toelichting op de wet die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De wet is een uitwerking van het sociaal akkoord dat in het voorjaar is afgesloten met werkgevers en werknemers, en de wijzigingen daarop in het begrotingsakkoord van het kabinet met D66, ChristenUnie en de SGP. Volgens Asscher is nu het kloppende hart van het sociaal akkoord omgezet in wetgeving.

In de wet wordt onder meer de versimpeling van het ontslagrecht geregeld. Verder wordt de WW-duur beperkt. Ook wordt de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt aangepakt, door onder meer het aantal tijdelijke contracten te beperken.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?