Armoede Nederland sterk toegenomen

Het aantal Nederlanders dat moet rondkomen van een laag inkomen is vorig jaar gestegen tot boven de zeshonderdduizend. Dat is het hoogste armoedecijfer in zes jaar tijd. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat donderdag is gepubliceerd. De verwachting is dat de armoede blijft doorstijgen.

In 2011 moest 8,7 procent van de huishoudens rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens van het CBS. Voor alleenstaanden lag deze grens op 960 euro per maand, voor een gezin met twee kinderen op 1810 euro. De armoede is relatief het hoogst onder eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar en bij niet-westerse huishoudens. Volgens de beide organisaties neemt de armoede de komende jaren toe tot 9,4 procent van alle huishoudens in 2013. De gevolgen van de plannen van het nieuwe kabinet op de armoedecijfers zijn niet meegenomen. Het SCP en het CBS gaan ervan uit dat de plannen p …
Dit is 37% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?