Argentinië stemt over levenseindewet

BUENOS AIRES - Argentinië wil terminaal zieken en personen wier voltallige hersenfuncties zijn uitgevallen een waardiger heengaan bieden door patiënten zelf over hun lot te laten beslissen, of deze keuze te laten aan hun familieleden. Verwacht wordt dat het Argentijnse congres woensdag met overgrote meerderheid stemt voor wetgeving die dit mogelijk moet maken.

Momenteel ligt de beslissing over levensbeëindiging bij artsen en in een enkel geval bij de rechter. Het is aan hen om uit te maken of patiënten in leven moeten worden gehouden, bijvoorbeeld door middel van dwangvoeding of het toedienen van vloeistoffen. Onder de nieuwe wetgeving moet het mogelijk worden dat mensen zelf aangeven tot welk punt zorg moet worden verleend. In het geval bijvoorbeeld dat de hersenen onherstelbare schade hebben opgelopen, moeten familieleden de keuze hebben of het leven wordt verlengd. Artsen kunnen niet worden vervolgd wanneer zij de wensen van patiënten of f …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?