Arbeidsinspectie slecht bereikbaar

De Arbeidsinspectie is slecht bereikbaar voor gewone werknemers. Dat concludeert vakcentrale FNV dinsdag. Op de website van FNV Bondgenoten was naar ervaringen met de Arbeidsinspectie gevraagd. Daar reageerden 127 mensen op. De helft van hen wilde een klacht of misstand bij de inspectie melden. Van degenen die zich per mail tot de inspectie wendden, zou 43 procent geen antwoord hebben gekregen. De meesten probeerden de inspectie via de telefoon te bereiken. In twaalf procent van de gevallen werd echter niet opgenomen. Deze cijfers zijn overigens niet representatief, omdat het alleen gaat over mensen die zich geroepen voelden om op de vraag van de FNV te reageren.

FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld eist verbetering. Contact opnemen met de arbeidsinspectie is enigszins vergelijkbaar met het bellen van politie en brandweer. Die moeten ook goed bereikbaar zijn. Eerder concludeerde de FNV al dat de deskundigheid van de Arbeidsinspectie onder druk staat door bezuinigingen. Dat vakcentrale zegt dat terug te zien in het onderzoek. Van degenen die de inspectie uiteindelijk bereikten, zegt 31 procent het antwoord matig te vinden en 22 procent vindt het antwoord slecht. De Arbeidsinspectie is sinds begin dit jaar met de Inspectie Werk en Inkomen en de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?