Arbeidsinspectie richt blik op politie

DEN HAAG - De Arbeidsinspectie wil weten of eerder gemaakte afspraken om de werkomstandigheden bij de politie te verbeteren ook echt effect hebben. Tot en met november worden de werktijden en -omstandigheden bij de korpsen gecontroleerd, zo kondigt de inspectie dinsdag aan.
In 2009 noemde de Arbeidsinspectie het zorgelijk dat een flink aantal van de 26 politiekorpsen te weinig deed om agressie en geweld tegen hun agenten te voorkomen of te beperken, ook al omdat het aantal incidenten en de ernst ervan toenamen. Ook overtraden tien korpsen ondanks herhaalde inspecties en afspraken de regels voor werk- en rusttijden. Te lange werktijden brengen risico’s met zich mee voor agenten, luidde de conclusie van de Arbeidsinspectie toen. De Raad van Korpschefs en het ministerie van Binnenlandse Zaken namen diverse maatregelen en de Arbeidsinspectie bekijkt nu of dat result …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?