Ambities cultuuronderwijs breed gedragen

Ieder kind moet goed cultuuronderwijs krijgen. Om dat mogelijk te maken wordt maandagochtend een intentieverklaring getekend door een groot aantal betrokken partijen. Het is voor het eerst dat het belang van goede cultuureducatie zo breed wordt erkend. Culturele instellingen, gemeenten en scholen kunnen op basis daarvan concrete afspraken maken.

In het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs staat de gezamenlijke ambitie voor het cultuuronderwijs van rijk, gemeenten, provincies en schoolbesturen voor de komende tien jaar beschreven. Tot de ondertekenaars behoren minister van Cultuur Jet Bussemaker (PvdA), staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD), PO-raad-voorzitter Rinda den Besten en veel bestuurders van gemeenten en provincies. Cultuuronderwijs heeft alles te maken met wat je op school leert: goed leren lezen, schrijven en rekenen, lichten Bussemaker en Dekker toe in een verklaring. Wie literatuur leest, ontwikkelt z …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?