AIVD moet staatsgeheimen herzien

De geheime dienst AIVD moet actief onderzoeken of staatsgeheimen nog wel het etiket staatsgeheim moeten dragen. Dat staat in een rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), dat minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit het onderzoek is gebleken dat de AIVD nauwelijks structureel beziet of staatsgeheimen na verloop van tijd nog wel geheim moeten blijven. In de praktijk gebeurt dat alleen bij het uitbrengen van ambtsberichten of wanneer er een verzoek komt om inzage van documenten.

Het zogeheten actief derubriceren van staatsgeheime informatie is complex, maar het maatschappelijke belang is gediend met een zo groot mogelijke transparantie, aldus de CTIVD.

Dit is 71% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?