Afstand tussen hoog- en laagopgeleiden valt mee

Nederland kent een kloof tussen hoog- en laagopgeleiden, maar die is niet zo groot als in andere landen. Dat stellen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een donderdag verschenen studie.

Tussen lager- en hogeropgeleiden bestaat enige segregatie in de woonomgeving, op school en op het werk, maar vergeleken met andere landen is die segregatie (nog) niet sterk, schrijven beide instituten. Toch bestaat er een vrij grote sociale afstand. Tussen de sociale netwerken van lager- en hogeropgeleiden is maar weinig overlap. WRR en SCP constateren ongemak tussen beide groepen, die wederzijdse vermijding aantrekkelijk maakt. Laagopgeleiden ervaren vaak gevoelens van kwetsbaarheid over hun opleidingsniveau. Ook voor hoogopgeleiden zijn verschillen in opleidingsniveau ongemakkelijk. Z …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?