Afname welvaart sinds crisis is relatief

Op korte termijn heeft de economische crisis sinds 2008 haar weerslag gehad op de koopkracht, het vermogen en het inkomen van personen en huishoudens, maar op langere termijn is de gemiddelde Nederlander er toch op vooruit gegaan. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag gemeld in een onderzoek naar het welvaartsniveau tussen 2008 en 2012.

Nederlandse huishoudens hadden in 2012 vijftien procent meer te besteden dan begin jaren negentig. In vergelijking met 1977 was het verschil twintig procent. Gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen en samenstelling van huishoudens bedroeg de koopkracht op jaarbasis 23.400 euro, tegen 20.600 euro in 1991 en 19.400 euro in 1977. Een gemiddeld huishouden had in 2012 op jaarbasis 33.200 euro te besteden. In 2007 was dat, gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen nog 35.600 euro. Het bruto inkomen was ruim 57 duizend euro. Een kwart van het besteedbaar inkomen was afkomstig van uitkeringen, waaron …
Dit is 18% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?