Advies: meer belasting lokaal heffen

Gemeenten moeten meer eigen belasting kunnen heffen om de kosten voor sociale voorzieningen te dekken. Burgers kunnen daardoor beter kiezen of zij royale voorzieningen willen in hun gemeente, of lage belastingen. Wel moeten de rijksbelastingen dan omlaag. Dat bepleit de Raad voor de financiële verhoudingen (RFV), een adviesorgaan van de regering en het parlement.

Gemeenten halen ongeveer twintig procent van hun inkomsten uit eigen belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) en de toeristenbelasting. Volgens het adviesorgaan is dat internationaal gezien een laag percentage. Daardoor is het voor inwoners van een gemeente lastig om bij verkiezingen te sturen op de kwaliteit van de voorzieningen. De rijksoverheid schuift steeds meer taken naar de gemeenten. Met die taken, waaronder de jeugdzorg en de AWBZ-zorg, is in totaal 15,6 miljard euro per jaar gemoeid. Met het overhevelen van die taken wordt daar echter zes miljard euro op bezuinigd. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?