Advies: buitenschuldcriterium niet aanpassen

Het zogeheten buitenschuldcriterium, waardoor vreemdelingen die buiten hun schuld Nederland niet kunnen verlaten alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen, hoeft niet te worden uitgebreid. Wel moet het beleid worden verduidelijkt, staat in een maandag gepubliceerd advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Uit onderzoek is gebleken dat vreemdelingen die aan de voorwaarden voldoen, alsnog een verblijfsvergunning krijgen. De immigratiedienst IND verstrekt daarvan jaarlijks enkele tientallen. Dat aantal is beperkt omdat er maar weinig landen zijn die hun onderdanen niet terugnemen. De commissie ziet geen aanleiding om de criteria op te rekken. Wel doet de commissie een aantal aanbevelingen om het beleid te verbeteren. Zo moeten duidelijker worden aangegeven wanneer sprake is van een buitenschuldsituatie. Ook zouden vluchtelingen een verblijfsvergunning moeten krijgen als de autoriteiten in h …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?