Acute evacuatie asbestflat onnodig

Bewoners van de flat aan de Stanleylaan in Utrecht waar afgelopen zomer asbest werd ontdekt, hadden niet acuut geëvacueerd hoeven worden. Dat concludeert de commissie die onderzoek heeft gedaan naar de aanpak van de asbestvondst in juli.

De commissie, onder leiding van voormalig commissaris van de koningin in Overijssel Geert Jansen, noemt de maatregelen die na de vondst genomen zijn disproportioneel. De gemeten asbestwaarden lagen ruim onder de helft van de grenswaarde, waardoor er zeer beperkte risicos voor de volksgezondheid waren en evacuaties geen spoed hadden. De evacuatie, bemonstering en saneringen hadden meer planmatig en gefaseerd kunnen plaatsvinden. Toch kan de commissie zich voorstellen dat uit voorzorg is besloten de zogenoemde bronflat te evacueren. De berichtgeving is na de asbestvondst niet professio …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?