Aantal mannen met WW bijna verdubbeld

Het aantal mannen dat een WW-uitkering ontvangt, kwam aan het einde van vorig jaar uit op 190 duizend. Vijf jaar eerder waren dat er nog 101 duizend. De toename van het aantal WW-uitkeringen was kleiner onder vrouwen, van 91 duizend in 2007 naar 151 duizend vorig jaar. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal werden eind 2012 ruim anderhalf keer zo veel WW-uitkeringen verstrekt, zon 340 duizend. De meeste WW-uitkeringen gingen naar werklozen tussen de 45 en 55 jaar. Vijf jaar eerder bestond de grootste groep nog uit mensen van 55 tot 65 jaar. Mede door het inkorten van de maximale duur van de WW nam het aandeel van deze groep af tot 25 procent. Bij allochtonen van niet-westerse herkomst is het juist de groep tot 45 jaar die eind 2012 de meeste WW-uitkeringen kreeg. Dit hangt onder meer samen met de leeftijdsopbouw van deze bevolkingsgroep. Eind 2012 werden ruim veertienduizend WW- …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?