Aantal adopties laagst sinds 1965

Het aantal adopties in Nederland is sinds de jaren zestig niet meer zo laag geweest. In totaal werden vorig jaar werden 560 kinderen geadopteerd. Het jaar ervoor waren dat er nog 720. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds het piekjaar 2004, met 1380 adopties, daalt het aantal adopties vrijwel onafgebroken.

Waar rond de eeuwwisseling nog vooral veel meisjes werden geadopteerd, is dat aantal sinds 2004 sterk afgenomen. Met name uit China komen minder meisjes. Het aantal geadopteerde jongetjes is vrijwel gelijk gebleven over de jaren heen, wat ervoor zorgt dat vorig jaar twee keer zo veel jongens als meisjes werden geadopteerd. Het merendeel van de adoptiekinderen komt uit het buitenland. Binnen Nederland vonden slechts 25 adopties plaats. Ongeveer een derde van de buitenlandse adoptiekinderen komt uit China. In 2004 waren dat er nog achthonderd. De daling hangt waarschijnlijk samen met de g …
Dit is 42% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?