Aanpak ict-projecten kan beter

De manier waarop het rijk grote ict-projecten aanpakt is sinds 2008 weliswaar verbeterd, maar moet nog verder worden doorontwikkeld. Zo functioneert de chief information officer (CIO) op elk departement nog niet overal zoals bedoeld. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een donderdag verschenen rapport.

De CIO moet een schakelfunctie vervullen tussen de leiding van het ministerie en de informatievoorziening. Hij is ook degene die dit onderwerp op de bestuurlijke agenda kan krijgen. In de praktijk richten de CIOs zich vooral op de bedrijfsvoering, zoals de zorg voor de ict-infrastructuur, concludeert de rekenkamer. Daardoor kan het gebeuren dat vraagstukken over de informatievoorziening op de beleidsterreinen nog altijd onvoldoend aandacht krijgen. De Rekenkamer roept op om de CIO een plek te geven in de ambtelijke top van elk departement, zodat zij tijdig advies kunnen geven en meebesl …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?