61 procent jongeren bevocht rechten

Ruim zes op de tien Nederlandse jongeren hebben wel eens moeten opkomen voor een of meer van hun kinderrechten zoals opgenomen in het VN-verdrag voor de rechten van het kind. Dat blijkt donderdag uit een rapport dat de Nederlandse overheid elke vijf jaar opstelt voor een VN-comité.

Voor het onderzoek werden ruim achthonderd jongeren tussen de 11 en 23 jaar ondervraagd over hun rechten. Een kwart van de jongeren noemde het recht op meningsuiting als recht waar ze voor hadden moeten komen. Het recht op gelijke behandeling en het recht op bescherming tegen geweld werden daarna het vaakst genoemd. Voor het onderzoek werden ook 71 jongeren in kwetsbare situaties ondervraagd. Jongeren in jeugdzorginstellingen, justitiële jeugdinrichtingen of asielzoekerscentra blijken vooral problemen te hebben met hun recht op privacy. Meer dan twee derde van de ondervraagde jonger …
Dit is 40% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?