24 corporaties lopen gevaar

Naast Vestia dreigen nog eens 24 woningcorporaties in de financiële problemen te komen als gevolg van hun derivatenportefeuille. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gevraagd een inventarisatie te maken van corporaties die gevaar lopen vanwege hun beleggingsportefeuille. Van de 148 onderzochte corporaties zijn er 24 waarvan het aannemelijk is dat zij een rentedaling van een procent niet kunnen opvangen. Het CFV komt in maart met een definitieve analyse. Met derivaten kunnen corporaties zich indekken tegen een hogere rente op langlopende leningen. Door de huidige lage rentestand vragen de banken echter om extra stortingen. Deze maand werd bekend dat de Rotterdamse woningcorporatie Ves …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?