Zwaargewichten studeren op vrijgemaakte ambtsstructuur

MEPPEL - De nieuwe vrijgemaakte werkgroep die de historisch-gereformeerde ambtsstructuur van predikant, ouderling en diaken opnieuw doordenkt om daarbinnen ruimte voor de inzet van vrouwen te zoeken, kent een zware bemensing.

De synode van Ede, die intensief sprak over de vraag of ook vrouwen diaken, ouderling en predikant mogen worden, benoemde onder meer de Kamper emeritus hoogleraar Kees de Ruijter en de Kamper docent Erik de Boer, die aan de Vrije Universiteit buitengewoon hoogleraar is. Voorzitter van het zogeheten deputaatschap M/V en Ambt is juriste Avelien Haan uit Aduard. De andere leden zijn dr. Jurn de Vries, oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, Jannet de Jong, werkzaam bij het Praktijkcentrum van de kerken, Ria Nederveen, onder meer jarenlang actief voor de dienst Betrekkingen Buitenlan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?