Zorgen over vervlakking in de kerk

Een bijeenkomst van de synode van de Gereformeerde Kerken (synodaal) in Nederland in Lunteren, 30 november 1976. Er was bezorgdheid over het grote aantal doopleden dat zich sinds de jaren zestig aan de kerk had onttrokken. |beeld archief Nederlands Dagblad Geloof
Een bijeenkomst van de synode van de Gereformeerde Kerken (synodaal) in Nederland in Lunteren, 30 november 1976. Er was bezorgdheid over het grote aantal doopleden dat zich sinds de jaren zestig aan de kerk had onttrokken. |beeld archief Nederlands Dagblad

De canon van de ontkerkelijking is een serie over hoe Nederland van God los raakte. Vandaag deel 7: de binnenkerkelijke secularisatie van de gereformeerden.

Rond 1955 begonnen sommige gereformeerden zich zorgen te maken over de stand van het geestelijk leven in hun kerk, de Gereformeerde Kerken (synodaal) in Nederland. De generale synode, bijeen te Leeuwarden, ontving brieven met klachten over de slappe prediking en lauwheid van de kerkgangers. Volgens de briefschrijvers waren de kerken ingesluimerd en ingezonken. De synode, enigszins bezorgd, besloot een brief te sturen aan alle kerkenraden, met daarin een oproep tot zelfonderzoek en een aansporing tot verbetering van wat er fout ging. Ook liet ze onderzoek doen naar de oorzaken van de mog …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?