Zo te zien een zeer kerkse natie

Fries echtpaar keert terug van een kerkdienst|beeld ingekleurde lijnets met stippelgravure van J. Kuyper (1804) en schilderij van Emanuel de Witte. Geloof
Fries echtpaar keert terug van een kerkdienst|beeld ingekleurde lijnets met stippelgravure van J. Kuyper (1804) en schilderij van Emanuel de Witte.

De canon van de ontkerkelijking is een serie over hoe Nederland van God los raakte. Vandaag deel 1: toen iedereen nog lid van de kerk was. Ontkerkelijking is volgens Van Dale de vervreemding van de kerk als instelling. Mensen voelen zich niet meer aangetrokken of aangesproken door de kerk en laten dat merken door minder vaak naar de kerk te gaan en aan kerkelijke activiteiten deel te nemen. Uiteindelijk laten velen zich uitschrijven. In de statistieken staan ze aangegeven als onkerkelijk.

Het begin van de ontkerkelijking in Nederland wordt vaak gedateerd in het jaar 1879. Toen werd er voor het eerst een volkstelling gehouden waarin de mensen konden aangeven dat ze tot geen enkele godsdienstige gezindte behoorden. Het waren er 12.253, destijds 0,3 procent van de totale bevolking. De overgrote meerderheid van het Nederlandse volk was nog bij een godsdienstige gezindte aangesloten. Meer dan de helft van het volk, bijna 55 procent, behoorde bij de Nederlandse Hervormde Kerk. Na 1879 nam het percentage mensen dat onkerkelijk was, gestaag toe. In 1971 noemde 23,6 procent van d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?