Witte donderdag

Weinig gebruiken in de kerk hebben zo veel verschillende namen. En over weinig is zo veel gediscussieerd (en helaas ook heilloos geruziet) als over de mis/de eucharistie/de liefdemaaltijd/de maaltijd van de Heer/het avondmaal. Je kunt wensen dat Jezus meer uitleg had gegeven dan ‘Dit is mijn lichaam’ en ‘Dit is mijn bloed’ en ‘Blijf dit doen’. Karig is het. Tenzij het deelnemen aan Jezus’ maaltijd zijn eigen uitleg vormt. ‘Toen Jezus zijn volgelingen wilde uitleggen waar het bij zijn dood eigenlijk om ging, kwam Hij niet met een theorie of model of metafoor of iets dergelijks aanzetten. Hij bood hun een maaltijd aan’, schrijft de bekende theoloog Tom Wright. Discussieer over kruis, en maaltijd en opstanding wat je wilt. De diepste geheimen laten zich niet op formule brengen. Die moet je ervaren, proeven. Je moet erop kauwen. Met de smaak van de aanstaande bevrijding op de lippen zingen we vervolgens nog één loflied (Matteüs 26, vers 30).   En dan wordt het stil ... Geloof
Weinig gebruiken in de kerk hebben zo veel verschillende namen. En over weinig is zo veel gediscussieerd (en helaas ook heilloos geruziet) als over de mis/de eucharistie/de liefdemaaltijd/de maaltijd van de Heer/het avondmaal. Je kunt wensen dat Jezus meer uitleg had gegeven dan ‘Dit is mijn lichaam’ en ‘Dit is mijn bloed’ en ‘Blijf dit doen’. Karig is het. Tenzij het deelnemen aan Jezus’ maaltijd zijn eigen uitleg vormt. ‘Toen Jezus zijn volgelingen wilde uitleggen waar het bij zijn dood eigenlijk om ging, kwam Hij niet met een theorie of model of metafoor of iets dergelijks aanzetten. Hij bood hun een maaltijd aan’, schrijft de bekende theoloog Tom Wright. Discussieer over kruis, en maaltijd en opstanding wat je wilt. De diepste geheimen laten zich niet op formule brengen. Die moet je ervaren, proeven. Je moet erop kauwen. Met de smaak van de aanstaande bevrijding op de lippen zingen we vervolgens nog één loflied (Matteüs 26, vers 30). En dan wordt het stil ... | beeld Jeroen Jumelet, gemaakt in de Wilhelminakerk in Utrecht. Zie voor meer informatie over de pioniersplek Begane Grond: beganegrond.nu
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?