'Werkweek predikant telt 40 uur'

UTRECHT - De Bond van Nederlandse Predikanten roept predikanten op uit te gaan van een gemiddelde werkweek van veertig uur. Dat is niet alleen goed voor de predikant zelf, maar ook voor de kerkelijke gemeente waarvoor hij of zij werkt.

De bond erkent dat een werktijd van half negen tot vijf uur zich niet met de taak van de predikant verdraagt en dat een incidentele overschrijding van de werktijd met het predikantschap is gegeven. Als zich acute situaties voordoen, moet een predikant immers beschikbaar zijn. Structureel meer dan gemiddeld veertig uur per week werken, is echter ongewenst. Het Bureau Predikanten van de Protestantse Kerk adviseerde tot voor kort om voor de bepaling van deeltijdwerk ervan uit te gaan dat een voltijdbaan 40 uur omvat. Het bureau geeft dit advies niet meer omdat de ervaring leert dat de g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?