Wereldzendingsconferentie geopend

ATHENE - Europees christendom, inclusief de Reformatie van de zestiende eeuw, is niet meer richtinggevend in de wereldwijde kerkelijke missie. Dat zei dr. Samuel Kobia van de Wereldraad van Kerken bij de opening van de Wereldzendingsconferentie in Griekenland.
Zending en evangelisatie hebben van doen met roeping en bekering, aldus Kobia. Wereldwijd gezien is er volgens hem een bekering in denken en houding nodig. Het centrum van het christendom ligt niet meer in het Noorden maar in het Zuiden van de wereld, niet meer in Europa maar in Afrika. Het kerkelijk leven in het Zuiden is niet meer automatisch gevormd door Europese tradities, gevormd door het grote schisma tussen Oosterse en Westerse kerken in de elfde eeuw en de Reformatie in de zestiende eeuw. Kobia vroeg zich af of de christenheid deze werkelijkheid en de gevolgen ervan onder ogen wil …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?