Wereldraad van Kerken zoekt nieuwe wegen

PORTO ALEGRE - De Wereldraad van Kerken zoekt tijdens zijn komende algemene vergadering, die morgen in de Braziliaanse stad Porto Alegre begint, naar nieuwe wegen om kerkelijke eenheid te bevorderen en de eigen boodschap voor de wereld te vertolken.
Als samenwerkingsverband van ruim 340 orthodoxe, protestantse en andere kerken in meer dan 120 landen met in totaal ruim vijfhonderd miljoen leden is de Wereldraad een gezichtsbepalende organisatie als het om de 'wereldwijde oecumene' gaat, het streven naar eenheid van de kerken. Gezichtsbepalend, al zijn er op wereldschaal kerken die langs de zijlijn staan. Zo is de Rooms-Katholieke Kerk geen lid, maar wel nauw betrokken bij het werk van de Wereldraad. Verder houden de meeste evangelische en pinksterkerken, die vooral op het zuidelijk halfrond snel groeien, zich afzijdig. De vijf Nederl …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?