Wereldraad eist meer vrijheid voor kerken Cuba

GENÐVE/HAVANA - Leider Samuel Kobia van de Wereldraad van Kerken heeft tijdens een bezoek deze week aan Cuba aangedrongen op ,,een gelijkwaardige behandeling van alle Cubaanse kerken, zodat zij hun pastorale taak naar behoren kunnen vervullen''.
In de Wereldraad is een groot deel van de protestantse christenheid verenigd. De Keniaan Kobia werd langdurig ontvangen door Fidel Castro, waarbij hij de communistische staatsleider duidelijk maakte, dat er, ,,gezien de opbloei van het protestantisme in Cuba, een sterke behoefte bestaat aan nieuwe kerkgebouwen en seminaries alsmede een vrijere toegang tot de media''.Twee Cubaanse kerkgenootschappen, de methodisten en de presbyteriaans hervormden, zijn lid van de Wereldraad. Zondag was Kobia de voorganger tijdens druk bezochte kerkdiensten in Havana voor beide gezindten. Daarbij loofde hij de , …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?