Wereldraad bidt voor kerkfusie

GENEVE - De Wereldraad van Kerken bidt voor het welslagen van de kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen.
Dat heeft secretaris-generaal Konrad Raiser laten weten aan algemeen secretaris dr. B. Plaisier van de Samen op Weg-kerken. De synodes van de drie kerken besluiten vrijdag definitief of de fusie doorgaat. ,,Met heel ons hart hopen en bidden we dat Gods zegen mag rusten op al het werk dat in de afgelopen decennia is gedaan, en dat u de vruchten ervan mag zien in de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland'', schrijft Raiser.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?