Weer vermaning voor vrijgemaakte synode

MANITOWOC - De synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) krijgt een derde buitenlandse vermaning aan haar adres, ditmaal van de Reformed Church of the U.S..

Dat is een klein gereformeerd kerkverband in de Verenigde Staten dat in 1725 is gesticht door immigranten uit Oekraïne en de Paltz. Deze kerken maken zich grote zorgen over discussies in Nederland, onder meer over de vraag of vrouwen predikant, ouderling en diaken kunnen worden, bericht de website eeninwaarheid.info. In een advies aan de synode formuleerde een commissie vorige week dat de vrouw in het ambt binnen de bandbreedte van de Bijbel past. Eerder stuurden zusterkerken uit Australië en Canada een vermaning met gelijke strekking naar de vrijgemaakt-gereformeerde synode. De vrijge …
Dit is 63% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?