Weer minder vrijgemaakten

Het ledental van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is vorig jaar opnieuw gedaald, met 340 leden. Dat is wat minder dan het voorgaande jaar, toen het ledental voor het eerst daalde en wel met 639.
Dit blijkt uit het Handboek 2006, dat gisteren is verschenen. Het boekje met allerlei (adres)gegevens over het kerkverband meldt in de statistieken over het afgelopen jaar dat de 275 vrijgemaakt-gereformeerde gemeenten in totaal 295 dienstdoende predikanten en 125.970 leden tellen. Er zijn vorig jaar 1.824 kinderen gedoopt, dat waren er in 2004: 1841, en in 2005: 2157. Van de doopleden hebben er vorig jaar 1700 belijdenis van hun geloof afgelegd; het jaar daarvoor 1757 en tien jaar daarvoor 1865. Volgens de opgave in het Handboek 2006 kwamen uit de Nederlands Gereformeerde Kerken 42 leden o …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?