Weer kritiek op rapport hbo-pastor

APELDOORN - Opnieuw klinkt er kritiek op een rapport van de Protestantse Kerk waarin wordt gepleit voor de invoering van predikanten met een hbo-opleiding. ,,Te ondoordacht en te haastig.
In een gezamenlijke verklaring roepen de hoofdbesturen van de Confessionele Vereniging, het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Gereformeerde Bond de protestantse synode op volgende week donderdag het rapport Pastor in beweging niet te aanvaarden. In dat rapport wordt er onder meer voor gepleit ook theologen met een hbo-opleiding het ambt van predikant te verlenen. Nu komen alleen nog academisch geschoolde theologen daarvoor in aanmerking. De drie confessioneel-gereformeerde organisaties vrezen voor een uitholling van het predikantschap als de kerk daadwerkelijk hboers gaat toelaten to …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?