Weer botsing Vaticaan en China over bisschoppen

SHANGHAI - De hulpbisschop van Shanghai is verdwenen, kort nadat hij zaterdag tot bisschop was gewijd.

Volgens bronnen uit zijn omgeving houden de autoriteiten hem in isolement. Het is het jongste incident in een slepend conflict tussen het Vaticaan en de Chinese autoriteiten. In China zijn twee katholieke kerken. De ene erkent het leiderschap van paus en erkent alleen met toestemming van de paus gewijde bisschoppen. De andere, de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging (CKPV), staat onder controle van de Communistische Partij er vindt dat de paus, wiens leiderschap zij niet erkennen, niets te zeggen heeft over de benoeming van Chinese bisschoppen. Ma Dagin Thaddeus Ma Dagin (4 …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?