Week van kleur bekennen voor anglicanen

BARNEVELD - De komende tien dagen worden beslissend voor de Anglicaanse Kerken wereldwijd. De synode van hun zusterkerk in de Verenigde Staten moet 'spijt' of 'berouw' betuigen voor haar liberale homobeleid. De vraag is of ze daarmee een breuk nog kan afwenden.
Het is openlijk en slaande ruzie, tussen een groep episcopaalse (anglicaanse) voorgangers en het bisdom Washington in de Verenigde Staten. Meer dan duizend geestelijken hebben een petitie ondertekend aan de landelijke synode van hun kerk, die vandaag bijeenkomt. Het is een oproep terug te keren naar haar ,,historische, bijbelse wortels''. Dat betekent: geen wijding van 'homobisschoppen' meer, geen inzegening van homorelaties, de banden met de anglicaanse kerkfamilie aanhalen en terugkeren naar de missie van de kerk: verlorenen zoeken met het evangelie. Duizend handtekeningen. Niet meer dus …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?