Week van Gebed begint

DRIEBERGEN - Op zeker honderd plaatsen in Nederland komen volgende week christenen uit allerlei kerken samen om te bidden, tijdens de Week van Gebed.
Bij Evangelische Alliantie is dit jaar een recordaantal van bijna honderdduizend gebedsfolders aangevraagd, aan de hand waarvan kerken, groepen en individuele christenen een week lang kunnen bidden.
Thema is De Koning komt!. ,,Jezus wil ons overplaatsen van het rijk van de duisternis naar zijn koninkrijk van licht. Met het Onze Vader bidden we om de definitieve doorbraak van Gods rijk op aarde. De gebedsweek wil ons erbij bepalen dat heel ons leven staat in het teken van de komende Koning, aldus de Evangelische Alliantie.Elke dag is er een thema, aan de hand waarvan gebeden kan worden. Zo staat op maandag Een koninkrijk van licht centraal, waarbij aandacht is voor persoonlijke inkeer en voorbereiding op de komst van Christus. ,,Er wordt niet alleen gebeden in kerken, zegt communicatiem …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?