We maken God te lievig. Hij kan woedend zijn!

Preken zijn te lief geworden. God is niet alleen liefde, Hij is ook boos, vindt de protestantse predikantenbeweging Op Goed Gerucht.
DOORN - Predikanten maken zich regelmatig schuldig aan de prediking van de tandeloze God. De uitdrukking 'God is liefde' kennen de dominees wel en zelfs de 'glijdende schaal' God is lief, is hun niet vreemd, constateert ds. Kim Magnée bij de opening van de studiedag God is Boos. ,,Is het nog altijd het collectieve trauma van de oordeelsprediking, waar ook onze calvinistische veelschrijvers onder zuchtten? Of is het de vervrouwelijking van het ambt en de gemeente, waardoor een kerk is ontstaan waarin alleen de banken nog hard zijn?'' Hoe dan ook, van die eenzijdigheid moet de preek af, vind …
Dit is 10% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?