Wat gereformeerd is, daarover verschillen de meningen

Het woord gereformeerd is steeds vaker bron van een Babylonische spraakverwarring. De ene gereformeerde lijkt iets heel anders te bedoelen met de term dan de ander. De een vult het begrip heel basaal in, voor de ander gaat gereformeerd over details na de komma. Om duidelijk te krijgen welke opvattingen van gereformeerd de ronde doen, gaven zes mensen uit verschillende gereformeerde kerken antwoord op de vraag wat zij gereformeerd vinden.

Jasper Klapwijk, vrijgemaakt-gereformeerd predikant en auteur van Gelukkig gereformeerd Gereformeerd, dat is voor mij de herontdekking tijdens de Reformatie van de boodschap van genade in de Bijbel. De Amerikaanse theoloog Tim Keller vat het mooi samen in één zin: Je bent zondiger dan je ooit had gedacht en tegelijk meer geliefd dan je ooit durfde dromen. Ik vind niet dat je de grenzen van gereformeerd kunt bepalen met een paar keuzes als het gaat om kinder- of volwassendoop en wel of geen vrouw in het ambt. Het gaat om een Bijbels verhaal, niet om een paar losse teksten. Voor je het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?