'Wat als Christus zelf de gastheer is?' Katholieken en protestanten zoeken toenadering

Een protestantse avondmaalsviering, november 2018: baptisten vieren na afloop van een gezamenlijke algemene ledenvergadering van twee kerkverbanden het heilig avondmaal. Brood en wijn zijn symbool van Christus’ offer. Geloof
Een protestantse avondmaalsviering, november 2018: baptisten vieren na afloop van een gezamenlijke algemene ledenvergadering van twee kerkverbanden het heilig avondmaal. Brood en wijn zijn symbool van Christus’ offer. | beeld anp / Ramon Mangold en Martin Waalboer
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Een Duitse theologenwerkgroep vindt het wenselijk dat katholieken en protestanten bij elkaar het avondmaal en de eucharistie vieren. Het rapport verwoordt een grote overeenstemming, zegt Geert van Dartel, ook over het voorgangerschap en de band tussen eucharistische en kerkgemeenschap.

Frankfurt

een opvallend Duits rapport

Na tien jaar van studie en het samen zoeken naar de juiste formuleringen ligt er sinds deze maand een geruchtmakend Duits rapport van vooraanstaande protestantse en katholieke theologen over de eucharistie en het avondmaal.

Het is geruchtmakend, omdat de conclusie luidt dat het niet alleen mogelijk, maar zelfs wenselijk is dat katholieken en protestanten bij elkaar dit sacrament meevieren. Dat is inhoudelijk niets minder dan een doorbraak. De visie op de eucharistie en het avondmaal geldt op dit moment als een van de grootste geschilpunten tussen protestan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?