Waarschuwing voor traditie naast Schrift

KAMPEN - De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) lijken de laatste jaren naast Schrift en belijdenis een derde criterium te hebben gekregen: de traditie. Die vrees uitte prof. drs. J.A. Meijer gisteren in zijn afscheidscollege.
Meijer, vanaf 1987 buitengewoon hoogleraar klassieke talen aan de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit in Kampen, stond in zijn college uitgebreid stil bij de vroege kerkvaders en trok vandaaruit een lijn naar de huidige situatie. Met name kerkvader Basilius de Grote, bisschop van Caesarea in de vierde eeuw, lichtte hij eruit. Basilius, door Meijer beschreven als een gedreven, vrome en grote kerkleider, zette zich in voor eenheid onder rechtzinnige christenen. Daartoe was het volgens de bisschop nodig een einde te maken aan de ondoorzichtigheid van de door theologen gebruikte te …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?