Waar is de tegencultuur van een randloze kerk?

BARNEVELD - Harmen van Wijnen pleit voor een randloze kerk, zonder denken over binnen-, rand- en buitenkerkelijken. Toch laat de Bijbel onderscheid zien, reageren voorgangers: heilig versus werelds, licht tegenover duisternis.

Een volledig randloze kerk, daar gelooft Peter Kos, voorganger van baptistengemeente De Rank in Utrecht, niet in. Een gemeente bestaat uit gelovigen, die Jezus Christus erkennen als hun Heer. Een keuze voor Jezus Christus is niet vrijblijvend. Het is ook een keus voor Zijn lichaam, de gemeente. In De Rank vertaalt zich dat volgens Kos in de uitdaging de bijeenkomsten te bezoeken, lid te zijn van een huiskring en het vervullen van in ieder geval één taak. Daar mag je in groeien, maar dit is wel wat bij het gemeente-zijn hoort. Met wie zich bijvoorbeeld een langere periode niet laat zien, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?