Vrouwen in kerk niet weggeveegd

GRONINGEN - Vrouwen speelden een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van de kerk, maar hun bijdrage is uitgewist, zegt een Engelse historica in een nieuw boek. Die stelling is overdreven, vinden twee Nederlandse theologen. 'Vrouwen hadden hun aandeel, maar dat was niet enorm krachtig.'

Thekla, volgelinge van de apostel Paulus, niet veel christenen zullen haar kennen. Volgens historica Kate Cooper, die onlangs een boek publiceerde over de rol van vrouwen in het ontstaan van de kerk, was ze een bijzondere vrouw. Thekla wilde niet trouwen maar maagd blijven. Ze bekeerde zich tot het christendom nadat ze Paulus had horen preken. Ze volgde hem en werd op miraculeuze wijze gered van de brandstapel en wilde beesten. Althans, zo beweren de apocriefe Handelingen van Paulus en Thekla, waarin ze voorkomt. Of neem de martelares Perpetua van Carthago, in het jaar 203 ter dood gebr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?