Vrouw in ambt maakt tongen los in en buiten GKv

Persoonlijk zegt Frans Wisselink, vrijgemaakt predikant in Almelo en oud-deputaat M/V in de Kerk, niet in te stemmen met de conclusie dat vrouwen predikant, ouderling of diaken kunnen worden. Vooral Paulus woorden in 1 Timoteüs 2 wegen voor hem zwaar. Dat de deputaten die niet als normatief beoordelen vind ik heel opvallend. Wisselink zegt wel anders tegen de discussie aan te kijken. Ik heb lang gedacht dat waar mensen pleiten voor de vrouw in het ambt, dat een uiting is van Schriftkritiek. Maar ik ben gaan beseffen dat mensen die voluit gaan voor het gezag van Gods Woord toch bij deze conclusie kunnen uitkomen. Dat besef is belangrijk voor het gesprek dat nu in zijn kerken gevoerd moet worden, tekent hij aan.Persoonlijk ervaart hij het onderwerp als een worsteling. Afwijzing van de vrouw in het ambt kan vrouwen het gevoel geven dat je ze geweldig wegzet. Zelf begrijp ik Paulus inzet niet. Maar begint gehoorzaamheid pas wanneer je het snapt? Volgens de predikant mag zwaar wegen dat de kerk alle eeuwen door heeft vastgehouden aan mannelijke ambtsdragers. Je moet sterke papieren hebben om daarvan af te wijken. Geloof
Persoonlijk zegt Frans Wisselink, vrijgemaakt predikant in Almelo en oud-deputaat M/V in de Kerk, niet in te stemmen met de conclusie dat vrouwen predikant, ouderling of diaken kunnen worden. Vooral Paulus woorden in 1 Timoteüs 2 wegen voor hem zwaar. Dat de deputaten die niet als normatief beoordelen vind ik heel opvallend. Wisselink zegt wel anders tegen de discussie aan te kijken. Ik heb lang gedacht dat waar mensen pleiten voor de vrouw in het ambt, dat een uiting is van Schriftkritiek. Maar ik ben gaan beseffen dat mensen die voluit gaan voor het gezag van Gods Woord toch bij deze conclusie kunnen uitkomen. Dat besef is belangrijk voor het gesprek dat nu in zijn kerken gevoerd moet worden, tekent hij aan.Persoonlijk ervaart hij het onderwerp als een worsteling. Afwijzing van de vrouw in het ambt kan vrouwen het gevoel geven dat je ze geweldig wegzet. Zelf begrijp ik Paulus inzet niet. Maar begint gehoorzaamheid pas wanneer je het snapt? Volgens de predikant mag zwaar wegen dat de kerk alle eeuwen door heeft vastgehouden aan mannelijke ambtsdragers. Je moet sterke papieren hebben om daarvan af te wijken.

Het vrijgemaakt-gereformeerde advies dat vrouwen predikant, ouderling of diaken kunnen worden, verrast en roept vragen op. 'Dit advies zal de zaak wel onrustig maken.'

De Huizer predikant Dingeman Quant, vorige week gekozen als voorzitter van de christelijk-gereformeerde synode, verwacht dat het vrijgemaakte advies voor behoorlijke discussie zal zorgen. De weerslag daarvan gaat niet aan zijn kerken voorbij. 'Er zijn geluiden binnen onze kerken die vinden dat de vrijgemaakten afglijden, vooral als het om het gezag van de Bijbel gaat. Dit advies zal de zaak wel onrustig maken.'Zelf vindt Quant het heel terecht dat in het advies de context en cultuur waarin Paulus tot zijn instructies kwam, wordt meegewogen. 'Vervolgens moet die argumentatie inhoudelijk gew …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?